01 การจัดหาพลังงาน
จองพื้นที่สำหรับเครื่องขุดของคุณ
กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน
เพื่อการตอบกลับที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

หรือติดต่อเราผ่าน LINE (@CDTHOfficial) LINE (@CDTHOfficial) หากคุณมีข้อสงสัยอื่น

0/1000

* ทีมของเราจะตอบกลับคุณทาง LINE หรือ email ภายในระยะเวลา 1-2 วันทำการ