ที่ 1 แห่งการให้บริการ
ขุด Bitcoin ครบวงจร ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่ 1 แห่งการให้บริการขุด Bitcoin
ครบวงจร ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

frame frame

ก่อตั้งขึ้นในปี 2017

Cryptodrilling ได้เริ่มขึ้นที่ฮ่องกงตั้งแต่ปี 2017
โดยการเริ่มเป็นผู้จัดหาเครื่องขุด ASIC ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Cryptodrilling ได้ขยายการให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่ การดูแลเหมือง ซ่อมเครื่อง ไปจนถึงการจัดหาพลังงาน และการเข้าถึงนักลงทุน

โดยในปัจจุบัน Cryptodrilling มุ่งเน้นการจัดหา

พลังงานสะอาด

ราคาถูกในไทยและลาวเพื่อลดภาระค่าไฟของนักลงทุน รวมถึงมีเครือข่ายพาร์ทเนอร์ด้านพลังงานที่ ออสเตรเลียและอเมริกา เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

การบริการ

สนใจบริการของเรา?
ทีมเราพร้อมที่จะช่วยคุณในทุกย่างก้าว

0/1000

* ทีมของเราจะตอบกลับคุณทาง LINE หรือ email ภายในระยะเวลา 1-2 วันทำการ